Danmark og Marihuana politik

Denne artikel handler om hvordan sygdomsforeninger og politikere bevidst bekæmper både Medicinsk Cannabis og Cannabis CBD olie industrien med argumenter der henviser til rockerkriminalitet og/eller er relateret til unges hashmisbrug i lungerne kontra oliens optagelse via mave/tarmsystemet. Herunder fremgår at det kun er uvidenhed.

“USA’s regering udtaler sig allerede skriftligt i 2001, at Cannabis er god til behandling og forebyggelse af iskæmiske, aldersrelateret, inflammatoriske og autoimmune sygdomme, som neuro beskyttere, ved neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers, Parkinsons, Demens, HIV og som epileptiker medicin.” siger Michael Michael Rasmussen, MD.DK

og han forsætter med at irettesætte debatten som har kørt i årevis i Danmark: “Igennem de sidste årtier er der sket en stor fejl. Sygdomsforeninger der er sponsoreret af den medicinske industri samt journalister bør erkende at de ved en fejl fokuseret på forskning der handler om især unges hashmisbrug ved rygning og ikke CBD+THC Cannabis olie som medicin.

De mange entydige og ubestridelige forskningsresultater som mange sammenfattende studier taler om inden for Cannabis olie og Cannabinoiders overbevisende helbredelser og symptomlindring er bevidst udeladt i nordisk sundhedspolitik. Selv USA’s regering anbefaler og roser CBD olie produkter og THC virkninger som benyttes på hospitaler i USA/Canada” Siger Michael Rasmussen fra MD.DK og han fortsætter:

“Rygning har intet med Cannabis olie at gøre. Hash eller joints opvarmes til 3-400 grader sammen med tobak og går i lungerne og er ødelæggende og usundt. CBD olie opvarmes ikke og går via mund, mave/tarm system. Det er altså entydigt og ubestrideligt 2 forskellige anvendelsesområder og kan ikke sammenlignes. Pot og Hash opvarmes via rygning eller inhalatorer/dampere og det sker ikke med Cannabis olie som ikke kan tåle opvarmning.” slutter Michael Rasmussen

Det er 2 forskellige måder at indtage Marihuana på og indholdet er forskelligt og det er også 2 forskellige kategorier af mennesker der er brugere. Den ene er unge mennesker som benytter Hash som rusmiddel ved rygning og den anden gruppe er syge mennesker som søger lindring og helbredelse med Cannabis olie. Den ene gruppe er raske og den anden gruppe mennesker er syge.

Der er tillige mange nye forskningsresultater der siger at hashrygning ikke er skadeligt. Disse medtages ikke, men der oplyses at der er modstridende forskningsresultater som man kan sige om de fleste. Hvis man bemærker det, siges eller henvises der IKKE til hvilke resultater der er modstridende. Men resultaterne hentet indenfor rygning af Marihuana. Dette gælder for sundhedsstyrelsens hjemmeside og for mange sygdomsforeninger.

Vi mangler alle en stærk kur mod f.eks. kræft om den efterligner naturen eller ej, er ikke det vigtige, hovedsagen er at det virker. Netop Cannabis olie har vist sig virksomt mod aggressive kræft og mange iskæmiske, degenerative og auto-immune sygdomme. Det fremgår mange kliniske undersøgelser og også af USA’s regering der har udtaget patent i 2001 på CBD olie og fremhæver netop disse kvaliteter.

Et andet argument er at det ikke er forskning nok?

Well Cannabis er nok en af nutidens mest gennem forskede produkter og er godkendt i mange lande. på Pubmed.gov som er verdens mest respekteret kilde for kliniske studier fremgår det at Cannabis, Hemp, Marijuana, Cannabidiol, CBD og THC har tilsammen 27.310 resultater.

Et tredje argument er at fokusere på THC fremfor CBD

Langt de fleste har ikke evne til at adskille THC fra CBD. I den samme plante forekommer begge stoffer, med CBD olie er jo CBD olie og der er er THC fjernet 100% og/eller man har anvendt plantesorter som er beregnet til CBD produktion.

Immunterapi og partikelterapi i forhold Stråle- og Kemoterapi ved behandling af Kræft

Problemet med f.eks. kræft er i dag, at stoffer der rammer hypoxiske kræftceller, som ellers er vanskelige at bekæmpe, fordi især kemoterapi og strålebehandling virker dårligt. En virkningsgrad på kun 4% i forhold til ingen virkning eller placebo er for ringe en virkning, især fordi bivirkningerne er for store. Men der er ikke i det danske sundhedssystem bevillinger til f.eks. partikel og immunterapi som benyttes i stor stil i andre lande. Dog er dette på vej politisk, men det gør at mange søger netop disse behandlinger i udlandet.

F.eks. oplyser mange hospitaler konsekvent IKKE at stråleterapi ødelægger knoglemarv og dermed kan man blive tværsnitlammet (lam fra nakkehvirvler og nedefter) såfremt stråleterapi gives der. Dette er fordi hospitalet giver dette som livsforlængende behandling.

En af årsagerne er, at disse er at disse celler lever under iltfattige forhold og er betinget af vort immunsystem, men dræber T-celler kan under optimale forhold genvinde kontrollen over enhver sygdom. Stoffer der genskaber immunforsvaret er derfor i højeste prioritet, men eftersom flertallet af de flestes sygdomme er degenerative og auto-immune, vil mange på grund af for ringe ernæring, i stadigt stigende grad, opleve at få disse sygdomme.

På verdensplan kan man godt tillade sig at kalde dette en epidemi. Denne kan være betinget af fedme og livstils-sygdomme i højere grad, men alle mangler stadig en grundlæggende forklaring på f.eks. de stigende tendenser på f.eks. kræft, allergier, diabetes, sklerose og f.eks. alzheimers. De degenerative sygdomme stiger på grund af vekslende kostvaner, som især betoner stegt, kogt og forarbejdet fødevarer. Det hurtige og nemme er blevet en vane.

En stor del af forskningen i dag anerkender både de naturlige dræbende egenskaber i Cannabis Cannabinoider og i de syntestiske Cannabis præparater men anerkender medicinsk kun i ringere grad original stoffet Cannabis olie fra f.eks. Cannabinoider. En endnu større del har imidlertid siden starten af 90’erne anerkendt Cannabinoider som er indeholdt i Cannabis som værende løsningen. Læs mere om hvad Cannabinoider er her.

På mange hospitaler anbefaler godt med sovs og fed mad, hvilket ikke harmonerer med de kostråd som Sundhedsstyrelsen giver på sin hjemmeside. Det er jo klart at den danske kost på hospitaler der består af pastaprodukter, hvidt brød, ris og kartofler ikke lige er den diæt man bør have ved alvorlige sygdomme.

Stærk THC holdig Cannabis olie med CBD ordineres allerede på Danske hospitaler, men kun hvis du spørger efter det

Selvom Cannabis olie i en årrække allerede benyttes på hospitaler i Danmark og verden over, for dem der spørger efter det, kræver det i hvert tilfælde en lægelig godkendelse og efterfølgende rapportering til Sundhedsstyrelsen.

Resten af befolkningen lever i uvidenhed om dette (formentligt er der kun nogle få tusind som kender dette faktum) og resten må ty til ulovlig rockerrelateret levering, eftersom Cannabis i form af hash ligestilles med narkotika.

Lovgivningen tager ikke højde for det seneste årti’s udvikling af Cannabis Olie til en milliardindustri den er i dag. Den er udformet til brune hashplader og rygning af pot og skunk. Danmark er den helt store taber inden for Medicinsk Cannabis og Cannabis industrien er allerede i mange lande en milliardindustri. Disse penge ser vi ikke noget til i Danmark.

Dertil kommer at partierne i folketinget indirekte vedholder en milliardomsætning med rockerrelateret bandekriminalitet fordi legaliseringer, som man har rigtig gode resultater med i andre lande, ikke er på dagsordenen, så ofte.

Cannabis godkendelser over hele verden

CBD-THC-PatentI Stedet bør sygdomsforeninger og stater fokusere på den forskning om Marihuana Olie der rent faktisk beviser Cannabis effekter over for mange sygdomme f.eks. de 35.000 resultater der ligger på Pubmed.gov og lignende statslige forskningsportaler og ikke bare sige at hashrygning er usundt. Flere stater herunder USA, Canada, Holland og Tyskland siger god for Cannabis Olie baseret medicin.

USA’s officielle sundhedsorganisation under USA.GOV tog f.eks. allerede i 2001 patent på CBD Cannabis med en rosende omtale af at det hjælper med at “begrænse neurologiske beskadigelser efter iskæmiske tilstande, såsom slagtilfælde og traumer, eller til behandling af neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, demens og HIV.”. Se artikel her. I dette patent, siger USA’s regering, at:

(Oversat fra engelsk til dansk):

“Cannabinoider har vist sig at have antioxidant egenskaber, ikke er relateret til NMDA-receptorantagonisme. Denne nyfundne egenskab gør at cannabinoider er nyttige i behandling og forebyggelse af en bred vifte af oxidations associerede sygdomme, såsom iskæmiske, aldersrelateret, inflammatoriske og autoimmune sygdomme. Cannabinoiderne viser sig at have særlig anvendelse som neuro beskyttere, for eksempel i at begrænse neurologiske beskadigelser efter iskæmiske tilstande, såsom slagtilfælde og traumer, eller til behandling af neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom, demens og HIV.” Cannabidiol er blevet undersøgt som et antiepileptisk middel og benyttes som alternativ til epileptiker medicin: (Carlini et al, J. Clin Pharmacol 21:…. 417S-427S, 1981; Karler et al, J. Clin Pharmacol 21: 437S-448S, 1981 Consroe et al… , J. Clin Pharmacol 21:. 428S-436S, 1981). Ikke Psykoaktive cannabinoider, såsom cannabidiol, er særligt fordelagtige at anvende, fordi man undgår toksicitet, som man er stødt på med psykoaktive cannabinoider ved høje doser ifølge den foreliggende opfindelse.


Forskningsresultater om Hashrygning kan naturligvis ikke bruges om Cannabis olie baseret medicin eller godkendt syntetisk Cannabinoide medicin, eller omvendt. Men det sker i stor stil på ALLE hjemmesider fra mange stater og sygdomsforeninger der siger at hashrygning er usundt og man henviser til forskningsresultater der er modstridende, mens fakta er at der stort set ikke er modstridende forskningsresultater indenfor Cannabinoider og Cannabis inden for en meget lang række degenerative og velkendte lidelser og sygdomme som plager de fleste på et tidspunkt i livet. Fokus har været på hashrygning, men fakta er at dem som ryger hash i dag, stort set ikke er har fået en af ovenstående sygdomme.

Derfor er debatten af sporet på et plan der kræver at alle partnere fremlægger kilderne til klinisk moderne forskning (indenfor de sidste 10 år) og ikke bare citerer forskning som er baseret på unges misbrug af hash.

Bevidst udelukkelse af fakta er en politisk manøvre og et mandatsvig overfor medlemmer og borgere, men også en uset støtte til en medicinal industri, der tjener milliarder netop på at støtte sygdom foreningerne med et kæmpe milliardtab for medlemmer og staten Danmark.

Cannabis-olierne

I stedet bør sygdomsforeninger og stater nu investerer i lokal og/eller nordisk forskning, i det mindste til prækliniske prøvninger, (museforsøg) eller til at kigge nærmere på de mange forskningsrapporter der konsoliderer (sammenfatter alle eksisterende forskningsrapporter) at Cannabis Olie rent faktisk helbreder og/eller kan benyttes til medicin (nedsættelse af symptomer). Det vil gavne millioner som har smerter eller sygdomme.

Omkostningerne alene hertil kan opgøres til milliarder af kroner årligt for Danmark hvis man forestiller sig lovgivningen ændret så Cannabis olier benyttes til medicin.

Vi anbefaler at du læser om Cannabis Olie og om Cannabinoider som indeholder kilderne til ovenstående forskning.

[x_recent_posts type=”post” count=”4″ orientation=”horizontal” fade=”true”]

[x_author title=”Om forfatteren:”]

Sidste version er 29.10.2015.